Spanningsveld rondom talent

Nederland heeft momenteel te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Door deze krapte moedigt de nationale overheid werkgevers aan om ook naar het buitenland te kijken, en hier personeel aan te nemen. Bedrijven geven hier gehoor aan, wat te zien is in de grote toestroom aan internationals. Deze toename heeft echter ook een keerzijde.

Gemeentes hebben op verschillende vlakken moeite met deze toestroom. Ten eerste moeten zij ervoor zorgen dat deze nieuwe inwoners ingeschreven worden in de Basis Registratie Personen (BRP). Echter, door het personeelstekort zijn er ook tekorten bij het aantal BRP medewerkers, waardoor de wachttijden hier op lopen.

Daarnaast is er een landelijk woningtekort. Mensen die al in Nederland wonen hebben de grootste moeite met het vinden van een huis, hier komen dan nog alle nieuwkomers bovenop die ook huisvesting moeten vinden. Leiden staat dit jaar op plek 25 in de “hittekaart”, die aangeeft waar de woningmarkt het meest verhit is (Bron: BPD). Het is dus extra moeilijk om in onze regio een woning te vinden.

Ook zorgt deze toestroom ook voor een wachtlijst om kinderen naar Nederlandse scholen te sturen, of om ze in een schakelklas te krijgen. Kinderen krijgen in deze schakelklassen extra hulp bij een taalachterstand, waarna ze door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs. In Leiden zijn er vier scholen waar schakelklassen zijn, en ook hier merken ze dat er een grote vraag is die niet opgevangen kan worden. 

Naast deze problemen zijn er ook tekorten in de gezondheidszorg; er is een tekort aan huisartsen, waardoor sommigen praktijken geen nieuwe patiënten meer aannemen. Dit zijn slechts enkele van de problemen die nu spelen. Dit is een landelijke trend; meerdere expat centra zien dat deze problemen spelen in de regio's waar ze werkzaam zijn.

Het Expat Centre Leiden kan deze problemen niet verhelpen. Toch proberen wij internationals die in de Leiden regio aankomen, of er al zijn, zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij doen dit door de BSN registratie te doen (op het moment hebben wij geen wachttijd), ze te verwijzen naar onze partners voor de juiste ondersteuning voor het vinden van een huis of school, en hen te helpen via onze helpdesk.

Lees meer over hoe wij internationals in de regio ondersteunen